Africký mor ošípaných je stále aktuálny. Vzhľadom na rozširujúcu sa vírusovú infekciu, Slovenská veterinárna a potravinárska správa SR vydala informačný leták o AMO u domácich ošípaných a diviakov a tiež biologické zásady pri manipulácii s diviakmi.

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (v skr. AMO) je vírusová a vysoko nákazlivá infekcia, ktorá postihuje domáce ošípané, európske diviaky, americké diviaky a africké divo žijúce svine (prasa bradavičnaté, diviak štetinový, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Pri nákaze sa u týchto zvierat prejaví vysoká horúčka, celková apatia, slabosť, hnačka, pneumónia a tiež krvácaniny rôznej veľkosti a tvaru pod kožou, na slizniciach a tkanivách rôznych vnútorných orgánov. Vyznačuje sa vysokou úmrtnosťou, 85 až 100%. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí ani na iné druhy zvierat. 

AMO sa v Európe pravdepodobne rozšíril nedostatočnou likvidáciou kuchynských odpadov z lodnej a leteckej dopravy z afrických štátov. Prvá infekčná vlna bola už v 50-tych rokoch minulého storočia. Druhá vlna sa opäť objavila v roku 2007 a v nasledujúcich rokoch sa rozširovala z východu na západ v podstate po celej Európe. K rýchlemu postupu nákazy prispela hlavne nedostatočná bezpečnosť chovu ošípaných, ktoré neboli chránené pred priamym kontaktom s diviačou zverou a tiež kŕmenie kuchynským odpadom.

Nárazníková zóna AMO na Slovensku

AMO sa prenáša priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, jeho výkalmi a sekrétmi, prípadne konzumáciou produktov z infikovaných zvierat, ktoré neboli tepelne upravené. Pri potvrdení AMO u diviačej zveri je zastavený, resp. regulovaný výkon poľovania nie len na diviaka, ale aj na ostatnú voľne žijúcu zver, je obmedzený pohyb v lese a tiež sa zastavuje obchodovanie s diviačím mäsom a produktmi z neho.

 

Informačný leták o Africkom more ošípaných

Pre užívateľov poľovných revírov určuje dodržiavanie povinností, ktoré slúžia ako prevencia proti rozširovaniu AMO. Patria sem:

  • odber a zaslanie vzoriek potrebných na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých a ulovených diviakov
  • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo ich hlbokým zakopaním (2 m), resp. spálením
  • intenzívny odlov diviačej zveri počas celého roka
  • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
  • zákaz prikrmovania diviakov, okrem prikrmovania za účelom vnadenia
  • dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno